.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 44 guests online
เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก
ผู้แต่ง รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 159 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-098-6
เนื้อหาโดยย่อ

เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมักจากการปฏิบัติงานวิจัยอย่างเป็นกิจวัตรในห้องปฏิบัติการ  อันประกอบด้วยเทคนิคการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์  เทคนิคการวิเคราะห์เกี่ยวกับเซลล์  เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวเคมี  และเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี  ฉะนั้นหนังสือ เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก นี้  จึงเป็นอุปกรณ์พร้อมใช้ที่มีคุณูปการสำหรับเหล่านักเทคโนโลยีชีวภาพการหมัก คนไทย  ทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างดียิ่ง  นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยทั้งหลายต่างก็สามารถใช้ประโยชน์จากวิธีวิเคราะห์เหล่านี้ได้โดยตรง  ซึ่งจะทำให้การศึกษาและการพัฒนากระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีการหมักสมัยใหม่  สามารถแข่งขันได้  มีความน่าเชื่อถือ  และความมีมาตรฐานสากล  ภายใต้ยุคแห่งความก้าวหน้าและภาวะของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle