.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online
วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 272 หน้า
ราคา 215 บาท
ISBN 978-974-9934-90-6
เนื้อหาโดยย่อ

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย  ได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างรวดเร็วมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตเพื่อการส่งออก  ดังนั้น  ความเข้าใจในเรื่องหลักการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเพื่อ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดจึงมีความสำคัญมากใน กระบวนการผลิตอาหารเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ  จะประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการต่างๆ  การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอาหารมาใช้จะช่วยให้สามารถทำนายและควบคุม กระบวนการ  และสุดท้ายอาจนำมาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการด้วย
หนังสือ "วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม" ได้เน้นหน่วยปฏิบัติการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  โดยมีการอธิบายหลักการ  การใช้สมการคณิตศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์หรือกระบวนการ  และเครื่องมือที่ใช้ในหน่วยปฏิบัติการนั้นๆ  ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาทางด้าน วิศวกรรมอาหาร  นักอุตสาหกรรมเกษตร  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle