.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 24 guests online
การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง ดร.วรดี จงอัศญากุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 267 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-099-3
เนื้อหาโดยย่อ

การจัดการองค์กรอุตสาหกรรมเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจในกลไกการทำงานของตลาด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแข่งขันระหว่างหน่วยธุรกิจในโครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาเดียว  การกำหนดราคาเชิงซ้อน  และการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์  รวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา  ทั้งในส่วนของการรวมตัวในแนวดิ่งและแนวนอน  การโฆษณา  การวิจัยและพัฒนา  รวมไปถึงเรื่องของสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  และเครื่องหมายการค้า  โดยพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อผลการดำเนินงานของตลาด  นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมถึงบทบาทของภาครัฐ  ทั้งในเรื่องของการกำกับดูแลด้านราคาและแนวทางการสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  โดยมีการยกตัวอย่างประกอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle