.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
แคลคูลัส 1
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แคลคูลัส 1
ผู้แต่ง รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 327 หน้า
ราคา 215 บาท
ISBN 978-974-9934-70-8
เนื้อหาโดยย่อ

แคลคูลัส 1 เป็นวิชาบังคับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์เพราะมีการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญๆ ไว้อย่างครบถ้วน และเหมาะสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอื่นๆ เพราะมีตัวอย่างที่หลากหลาย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมตัวเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle