.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
พันธุศาสตร์สถิติในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์สถิติในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 363 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-952-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้ลำดับเนื้อหาโดยการให้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสถิติ  หลักกการทางทฤษฎีและตัวอย่างการคำนวณทางด้านปฏิบัติ  เพื่อให้สามารถใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอน  และให้ผู้สนใจทางวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  สามารถติดตามศึกษาได้ด้วยตัวเอง  เนื้อหาของหนังสือได้จัดแบ่งเป็น 6 ตอนด้วยกัน คือ ตอนที่ 1 หลักพันธุศาสตร์สำหรับวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  ตอนที่ 2 หลักสถิติและคณิตศาสตร์สำหรับวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  ตอนที่ 3 เรื่องของพันธุศาสตร์ในระดับประชากร ตอนที่ 4 พันธุศาสตร์ของลักษณะปริมาณ ตอนที่ 5 การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ในแผนการคัดเลือกเน้นหนึ่งลักษณะ และตอนที่ 6 การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ในแผนการคัดเลือกซึ่งเน้นการปรับปรุงมากกว่าหนึ่งลักษณะ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle