.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945 - ปัจจุบัน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945 - ปัจจุบัน
ผู้แต่ง ศ.สมร นิติทัณฑ์ประภาศ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 409 หน้า
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-019-1
เนื้อหาโดยย่อ

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ค.ศ. 1945 - ปัจจุบัน  เป็นตำราที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  โดยเริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เป็นต้นมา  อาทิ  การดำเนินนโยบายต่างประเทศในฐานะชาติอภิมหาอำนาจ  การดำเนินการทูตกับนานาประเทศ  การทำสนธิสัญญา  การทำสงคราม  และการจำกัดอายุธยุทธศาสตร์  นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมอเมริกัน  นับตั้งแต่ความผันแปรในนโยบายทางการเมือง  บทบาทและความสำคัญของบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่และสหพันธ์แรงงานแห่งชาติ  การออกกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ  อุดมคติและความรู้สึกนึกคิดของชนส่วนใหญ่และชนส่วนน้อยในทางชาติพันธุ์  รวมทั้งกลุ่มคนหนุ่มสาว  สตรี  และบุคคลสำคัญต่าง ๆ  ที่มีบทบาทต่อการดำเนินนโยบายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา tips


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle