.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 43 guests online
พื้นฐานรัฐศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พื้นฐานรัฐศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 300 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 974-537-686-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือพื้นฐานรัฐศาสตร์  จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของวิชารัฐศาสตร์โดยรวม  อันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นสำหรับการศึกษาวิชานี้ในขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสาขาวิชาใดในทางรัฐศาสตร์  สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์โดยตรง  หนังสือพื้นฐานรัฐศาสตร์ก็น่าจะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองดียิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อความเป็นพลเมืองของประเทศประชาธิปไตย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle