.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 55 guests online
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 186 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-687-6
เนื้อหาโดยย่อ

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งแต่ละท่านผ่านการสอนวิชาพฤกษศาสตร์มาเป็นเวลานาน  มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี  โดยกลั่นกรองเนื้อหาแต่ละบทให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถจัดหาตัวอย่างจากพืชพื้นเมืองมาประกอบ
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ตอน  ตอนที่ 1  โครงสร้างของพืชชั้นสูง  ตอนที่ 2  สรีรวิทยาของพืช  และตอนที่ 3  ความหลากหลายทางชีวภาพของอาณาจักรพืช  ความรู้จากบทปฏิบัติการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตและผู้สนใจศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในวิชาชั้นสูงต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle