.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 45 guests online
ผลิตภัณฑ์ประมงของไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ผลิตภัณฑ์ประมงของไทย
ผู้แต่ง รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 322 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-588-8
เนื้อหาโดยย่อ

          เป็นตำราทางด้านผลิตภัณฑ์ประมงของไทย  เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำและการนำสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์  ความสำคัญทางเศรษฐกิจ  คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมง  สารพิษและสารปนเปื้อนที่พบในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงชนิดต่าง ๆ  คือ  ผลิตภัณฑ์ประมงที่เกิดจากการะบวนการหมัก  ผลิตภัณฑ์ประมงที่ทำให้แห้ง  ผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง  และผลิตภัณฑ์ประมงบรรจุกระป๋อง  โดยได้รวบรวมมาตรฐานทางจุลินทรีย์ของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  รวมทั้งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมงของไทยเอาไว้มากที่สุดในตำราเล่มนี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle