.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 44 guests online
ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 227 หน้า
ราคา 170 บาท
ISBN 974-537-616-7
เนื้อหาโดยย่อ

ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล กล่าวถึงกระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์ที่แสดงออกในรูปของเทอม  ประพจน์และหลักเกณฑ์การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย  การคำนวณประพจน์  ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดของนิรนัยแบบหนึ่ง  อุปนัยแบบวิทยาศาสตร์และตรรกศาสตร์กับภาษา  เช่น  การนิยามและการอ้างเหตุผลผิดได้กล่าวถึงในหนังสือนี้เช่นกัน  ผู้เขียนได้กล่าวถึงประวัติการใช้เหตุผลแต่ละแบบไว้ด้วย  เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้เข้าใจตรรกศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle