.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา
ผู้แต่ง รศ.เจริญ กระบวนรัตน์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 250 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-601-9
เนื้อหาโดยย่อ

           หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาปรัชญาการฝึกสอนกีฬา  บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬา  หลักพื้นฐานในการฝึกซ้อมกีฬา  เทคนิคการวิ่ง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาโดยการฝึกยกน้ำหนัก  การอบอุ่นร่างกาย  การเตรียมตัวและฝึกซ้อมของนักกีฬา  การฝึกทางด้านจิตวิทยาก่อนการแข่งขัน  การประเมินผลจิตวิทยา  การฝึกซ้อมกีฬา  การพัฒนาของนักวิ่งระยะสั้นและนักวิ่งข้ามรั้ว  ลักษณะเฉพาะของการฝึกวิ่งระยะสั้นและการวิ่งข้ามรั้ว  วิธีการฝึกความอดทนในการวิ่ง  การวิ่งระยะกลาง  การฝึกวิ่งมาราธอน  การบาดเจ็บจากการวิ่ง  และอุบัติเหตุทางการกีฬา


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle