.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การให้ปุ๋ยทางใบ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การให้ปุ๋ยทางใบ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 164 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-580-2
เนื้อหาโดยย่อ

          "การให้ปุ๋ยทางใบ" เป็นหนังสือเล่มแรกที่ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับปุ๋ยทางใบ ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและข้อมูลเพื่อการปฏิบัติอย่างสมดุล เรียบเรียงจากแหล่งความรู้อันทันสมัยและน่าเชื่อถือ ครอบคลุมเรื่องกลไกและอัตราการดูดธาตุอาหาร การเคลื่อนย้ายและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยของใบ อธิบายเทคนิคการใช้ปุ๋ยธาตุหลัก ธาตุรองและจุลธาตุอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพืชล้มลุกและพืชยืนต้น ให้ความกระจ่างเรื่องธรรมชาติและการใช้ปุ๋ยจุลธาตุคีเลตประเภทต่างๆ รวมทั้งสารจับผิวใบที่นิยมกันในปัจจุบัน
          "การให้ปุ๋ยทางใบ" จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการและนักส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle