.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ผศ.ดร.สัมพันธ์ คัมภิรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 265 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-985-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ประกอบด้วยสองส่วน โดยส่วนแรกจะให้ความรู้พื้นฐานทั่วๆ ไปของเทคโนโลยีชีวภาพ  รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำไปใช้กับสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม  อีกส่วนหนึ่งกล่าวถึงหลักการสำคัญของการวิจัย  การทดสอบและทดลอง เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการยอมรับของสาธารณชนก่อนที่จะนำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชหรือทางเกษตร  นักปรับปรุงพันธุ์พืช  และผู้ที่ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  และนิสิตที่เรียนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เพื่อเสริมความเข้าใจและเป็นแรงจูงใจ  ที่จะใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์กับการสร้างพืชพันธุ์ใหม่  ที่เป็นประโยชน์และเอกลักษณ์ของประเทศได้ต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle