.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 298 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-583-7
เนื้อหาโดยย่อ

          สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต มีเนื้อหาสาระเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ชีวิต และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle