.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 27 guests online
สัตววิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สัตววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 458 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 974-537-589-6
เนื้อหาโดยย่อ

สัตววิทยา เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นของสัตว์ ทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ProtoZoa-Chordata) เนื้อหาเริ่มต้นจาก ลักษณะทั่วไปของสัตว์แต่ละกลุ่ม รูปพรรณสัณฐานภายนอก ลักษณะภายในอันได้แก่ระบบอวัยวะ ลักษณะทางสรีรวิทยาในการดำรงชีวิต การจำแนกประเภท ความเกี่ยวข้องของสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการของสัตว์ ซึ่งเห็นได้จากลักษณะของสัตว์ที่มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับจากกลุ่มสัตว์ชั้นต่ำไม่มีกระดูกสันหลังขึ้นมายังสัตว์ชั้นสูงที่มีกระดูกสันหลัง


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle