.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 172 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-528-4
เนื้อหาโดยย่อ

          แนวคิดและหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์และบริการ การจูงใจ การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ สุขภาพ และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle