.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 55 guests online
วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 272 หน้า
ราคา 215 บาท
ISBN 974-537-577-2
เนื้อหาโดยย่อ

          อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตเพื่อการส่งออก ดังนั้น ความเข้าใจในเรื่องหลักการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดจึงมีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอาหารมาใช้จะช่วยให้สามารถทำนายและควบคุมกระบวนการ และสุดท้ายอาจนำมาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการด้วย
          หนังสือ “วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม” ได้เน้นหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีการอธิบายหลักการ การใช้สมการคณิตศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์หรือกระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในหน่วยปฏิบัติการนั้น ๆ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมอาหาร นักอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle