.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 28 guests online
มลภาวะอากาศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ มลภาวะอากาศ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ศ.ดร.ชิคาโอะ คานาโอกะ
น.ส.จุฑามาศ เกตุทัต
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 344 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-971-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิทยาการด้านมลภาวะอากาศไว้ในเล่มเดียวกัน  เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลภาวะอากาศ  วิธีตรวจวัดมลภาวะอากาศ  วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศ  และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  การตรวจวัดที่แหล่งเกิดมลภาวะอากาศ  วิธีควบคุมมลภาวะอากาศ  การควบคุมและการเก็บรวบรวมอนุภาคฝุ่น  โดยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมประกาศกระทรวงและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับมลภาวะอากาศ เช่น ค่ามาตรฐานควันดำ  และก๊าซไอเสียจากรถจักรยานยนต์และจากโรงงานอุตสาหกรรม  ตลอดจนค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ก๊าซไฮโดรคาร์บอน  พร้อมทั้งค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนักอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle