.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 55 guests online
การออกแบบการวิจัย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกแบบการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 455 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-090-0
เนื้อหาโดยย่อ

ความหลากหลายของวิทยาการวิจัยร่วมสมัยในสาขาสังคมศาสตร์ แสดงถึงความพยายามในการแสวงหาความรู้-ความจริง  ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของศาสตร์และสอดคล้องกับความคิดความเชื่อของนักวิจัย  ในเรื่องความเป็นจริงและวิธีการเข้าถึงความเป็นจริง

หนังสือเล่มนี้สะท้อนความหลากหลายดังกล่าว นับตั้งแต่การวิจัยด้วยฐานคิด  และแบบแผนของกลุ่มปฏิฐานนิยม  ตีความนิยม  วิพากษ์นิยม  จนถึงการวิจัยนอกแบบแผนของกลุ่มคลื่นลูกใหม่


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle