.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
วิวัฒนาการ : ความเป็นมาและกระบวนการกำเนิดสิ่งมีชีวิต
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิวัฒนาการ : ความเป็นมาและกระบวนการกำเนิดสิ่งมีชีวิต
ผู้แต่ง รศ.ดร.พัฒนี จันทรโรทัย
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 160 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-514-4
เนื้อหาโดยย่อ

วิวัฒนาการ : ความเป็นมาและกระบวนการกำเนิดสิ่งมีชีวิต ครอบคลุมเนื้อหาประวัติการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การกำเนิดโลก การเกิดทวีป การกำเนิดสิ่งมีชีวิต หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการความแปรผันของลักษณะพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การเกิดสปีชีส์ ไพโลเจนี วิวัฒนาการของพืช และวิวัฒนาการของสัตว์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle