.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 141 หน้า
ราคา 110 บาท
ISBN 974-537-467-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช เป็นหนังสือคู่มือสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตที่มีอยู่ในพืช เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงชนิดของธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช หลักการ วิธีการ พร้อมทั้งแสดงสมการในการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในพืช เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น วิธีการวิเคราะห์ในหนังสือเล่มนี้เป็นวิธีการที่ง่าย ปฏิกิริยาเกิดขึ้นง่ายและรวดเร็ว สารเคมีที่ใช้มีราคาไม่แพงและหาได้ไม่ยากนัก เครื่องมือที่ใช้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้กันในห้องปฏิบัติการทั่วไป นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์พืชจากหนังสือต่าง ๆ หลายเล่ม เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการแปลผลการวิเคราะห์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชสำหรับนักวิจัยหรือนักวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พืชทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle