.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำ
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 414 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-494-6
เนื้อหาโดยย่อ

          คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาสาระให้ความรู้ ความเข้าใจตั้งแต่การพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์ในยุคโบราณ การประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการจัดการ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อทำความเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้น การประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อความรู้และความเข้าใจทางธุรกิจ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์กับงานในด้านต่าง ๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle