.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
สัตววิทยา : ปฏิบัติการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สัตววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 205 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-451-2
เนื้อหาโดยย่อ

สัตววิทยา ปฏิบัติการ เป็นคู่มือสำหรับการศึกษาตัวอย่างสัตว์ที่เป็นตัวแทนของสัตว์ในไฟลัมหลักของอาณาจักรสัตว์  งานปฏิบัติการโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องราวทางสัณฐานวิทยา  กายวิภาค  และสรีรวิทยาของอวัยวะต่าง ๆ ที่กล่าวถึงหรือสามารถเห็นได้ในเวลาปฏิบัติการ  การวาดภาพเหมือน  ภาพตัดตามขวาง  ตามยาวของสัตว์  เป็นงานที่ค่อนข้างยากสำหรับบุคคลทั่วไป  ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จึงพยายามนำภาพถ่ายจากตัวอย่างสด  และภาพถ่ายจากสไลด์ถาวรมาลงไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และเพื่อความสะดวกต่อผู้สอนและนักศึกษาจึงได้จัดทำบทปฏิบัติท้ายบทสำหรับให้นักศึกษาลงรายการภาพจากการเรียนปฏิบัติการในแต่ละบท  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนที่ดียิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle