.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 51 guests online
คู่มือปฏิบัติการ การสำรวจดิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือปฏิบัติการ การสำรวจดิน
ผู้แต่ง ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 182 หน้า
ราคา 110 บาท
ISBN 974-537-417-2
เนื้อหาโดยย่อ

คู่มือปฏิบัติการ การสำรวจดิน มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเทคนิคในการศึกษาดิน  ทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ  เพื่อความเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ของดินและการทำแผนที่ดิน  รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลทางดินในการวางแผนการใช้ที่ดิน  นอกจากจะใช้ประกอบการศึกษาดินเพื่อการเกษตรแล้ว  ยังสามารถใช้กับงานด้านภูมิศาสตร์  ธรณีวิทยา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับที่ดิน  นิเวศวิทยา  วิศวกรรมโยธา  และด้านทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดินด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle