.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 215 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-436-9
เนื้อหาโดยย่อ

"พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ"  ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นพลังงานนิวเคลียร์  การทำงานของปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า  ความปลอดภัยและเหตุขัดข้องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  การรับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี  รวมถึงนิวเคลียร์เทคโนโลยีในปัจจุบันที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง  ทั้งในด้านการเกษตร  การแพทย์  สิ่งแวดล้อม  และอุตสาหกรรม


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle