.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา มีศุข
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 366 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-050-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด เล่มนี้ เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นเวลาหลายปี ถึงแม้ว่าหนังสือชื่อ "ฉบับรวบรัด" แต่เนื้อหายังคงครอบคลุมครึ่งหนึ่งของวิชาเคมีทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม)
เนื้อหา 12 บทประกอบด้วย : สสารและพลังงาน อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม ตารางธาตุและระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ์ อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น สมดุลเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อิเล็กโทรไลต์ และการแตกตัวเป็นไอออน


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle