.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 28 guests online
การแต่งคำประพันธ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การแต่งคำประพันธ์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน
ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 280 หน้า
ราคา 230 บาท ลด 20% เหลือ 184 บาท
ISBN 978-616-556-088-7
เนื้อหาโดยย่อ

การแต่งคำประพันธ์หรือร้อยกรองจำเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติต่าง ๆ ก่อนจะรังสรรค์งานกวีนิพนธ์ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต ตลอดถึงกลบท  และกวีนิพนธ์ร่วมยุคสมัยให้ละเมียดละไมได้อารมณ์ตามรสของกวีนิพนธ์ซึ่งกวีประสงค์จะให้เป็น
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบาย  ยกแผนผัง  พร้อมตัวอย่างตามรูปแบบของกวีนิพนธ์ประเภทนั้นนั้น ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์  และได้คัดสรรผลงานที่โดดเด่นของรัตนกวีทั้งอดีตและปัจจุบันมาเป็นแบบอย่างให้ศึกษา  จึงเหมาะสำหรับครูอาจารย์ผู้สอนกวีนิพนธ์ในทุกระดับ นิสิต นักศึกษา ตลอดถึงนักเรียนและผู้สนใจ  ควรมีไว้เพื่อความลึกซึ้ง  แม่นยำในความรู้ด้านกวีนิพนธ์ไทย  และนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อรังสรรค์กลั่นกรองงานของตนสืบไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle