.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
โพรโทซัววิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ โพรโทซัววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 425 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 974-537-375-3
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ โพรโทซัววิทยา เล่มนี้  มีเนื้อหาสามส่วนหลัก  ได้แก่  บทบาทของโพรโทซัวในระบบนิเวศ  ซึ่งได้แก่  สภาพที่อยู่อาศัย  ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  และบทบาทของโพรโทซัวในแหล่งน้ำ  ส่วนที่สองเป็นเรื่องของลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ออร์แกเนลล์สำคัญภายในเซลล์  ระบบทางสรีระที่สำคัญต่อกิจกรรมของเซลล์และวัฏจักรชีวิต  ส่วนที่สามเป็นอนุกรมวิธาน  การจัดหมวดหมู่ลักษณะสำคัญของกลุ่ม  และยกตัวอย่างชนิด  โดยเฉพาะชนิดที่พบได้เสมอ  โดยมีภาพประกอบเป็นภาพลายเส้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle