.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
การเกษตรยั่งยืน : หลักการ แนวทาง และตัวอย่างระบบฟาร์ม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเกษตรยั่งยืน : หลักการ แนวทาง และตัวอย่างระบบฟาร์ม
ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
นางผกาพรรณ สกุลมั่น
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 206 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-372-9
เนื้อหาโดยย่อ

มนุษย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ล้านคนในทุก ๆ 4 วัน  ในขณะที่พื้นที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรมีเท่าเดิม  หรือลดลงทุก ๆ วัน  ทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารมีเหลือน้อยลง  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  ถูกทำลายโดยกิจกรรมของมนุษย์  มลพิษเกิดขึ้นทั้งบนดิน  ในอากาศ  ในน้ำ  ฯลฯ  อาหารที่มนุษย์บริโภค  ข้าว  ปลา  ผัก  ผลไม้  เนื้อ  นม  ไข่  ฯลฯ  มีสารพิษเจือปน  เนื่องจากการใช้สารเคมีอันตรายในเกษตร
ในปัจจุบันนี้  ทั่วโลกจึงหวนกลับมาคำนึงถึงอาหารที่ปลอดสารพิษ  การเกษตรอินทรีย์  การเกษตรทางเลือก  วนเกษตร  เกษตรปลอดสาร  เกษตรชีวภาพ  ฯลฯ  ในต่างประเทศกล่าวถึงระบบเกษตรแบบ  NISA,  LISA,  Integrated  Farming  Systems,  และอื่น ๆ  นอกจากนี้  เรายังได้รับพระราชทานการเกษตรทฤษฎีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อีกทั้งยังมีระบบเกษตรสมรม  รวมทั้งการเกษตรยั่งยืน  ระบบเกษตรต่าง ๆ  เหล่านี้ล้วนเป็นทางเลือกใหม่ที่เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาที่กล่าวแล้วข้างต้น  หนังสือเล่มนี้จะให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่านทั่วไป  ทั้งทางหลักการและทางปฏิบัติว่า  การเกษตรยั่งยืนที่แท้จริงคืออะไร  และเกี่ยวข้องกับระบบการเกษตรแบบต่าง ๆ อย่างไร  ซึ่งนักศึกษา  นักวิชาการ  ตลอดจนบุคคลทั่วไปควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle