.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
จุลกายวิภาคศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ จุลกายวิภาคศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.กรรณิกา ชัชวาลวานิช
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 293 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 974-537-376-1
เนื้อหาโดยย่อ

          ตำรา จุลกายวิภาคศาสตร์ เล่มนี้  ประกอบด้วยเนื้อหา 21 บท  แต่ละบทมีภาพประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  บทที่ 1 และ 2 กล่าวถึงเทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อและชนิดของกล้องจุลทรรศน์  บทที่ 3 ถึง 10  กล่าวถึงลักษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์  เนื้อเยื่อพื้นฐานชนิดต่าง ๆ  คุณสมบัติการติดสี  และลักษณะโครงสร้างจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  บทที่ 11 ถึง 21  เป็นลักษณะโครงสร้างส่วนประกอบของระบบอวัยวะต่าง ๆ  ได้แก่  ระบบประสาท  ระบบหมุนเวียนโลหิต  ระบบน้ำเหลือง  ระบบย่อยอาหาร  ระบบหายใจ  ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ  และระบบปกคลุมร่างกาย
ผู้เขียนหวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle