.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 50 guests online
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
ผู้แต่ง รศ.สุรินทร์ นิยมางกูร
ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 258 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-369-9
เนื้อหาโดยย่อ

“เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง” นี้  เป็นตำราที่กล่าวถึงแนวคิดในการสุ่มตัวอย่าง  หลักการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ  การคำนวณหาขนาดตัวอย่าง  การรวมหลักการสุ่มตัวอย่างที่สำคัญเข้าด้วยกัน  การประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมกับงานสำรวจ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle