.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 208 หน้า
ราคา 170 บาท
ISBN 974-537-289-7
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการแยกเชิงกลด้วยการตกตะกอน การกรอง การเหวี่ยงแยก  ซึ่งเป็นเรื่องที่พบในอุตสาหกรรมทั่วไป  เพื่อให้ผู้ที่ศึกษามีความรู้ในเรื่องการคำนวณออกแบบเบื้องต้น  และสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของงาน


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle