.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 63 guests online
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 176 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-331-1
เนื้อหาโดยย่อ

“การวิจัยทางสังคมศาสตร์” เป็นหนังสือที่ให้แนวความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย  แนวคิด  หลักการ  และวิธีการวิจัยสำหรับผู้เริ่มจะทำงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์  ให้ข้อคิดเพื่อเริ่มต้นวางแผนการวิจัยและจัดทำโครงการวิจัย  การเตรียมการเก็บข้อมูล  การดำเนินการวิจัย  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ให้คำแนะนำในการเขียนรายงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาแล้วแต่กรณี  เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะทำการวิจัยด้านสังคมศาสตร์


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle