.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
พันธุศาสตร์ของเชื้อรา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ของเชื้อรา
ผู้แต่ง ดร.ชุลี ชัยศรีสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 244 หน้า
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-304-4
เนื้อหาโดยย่อ

          เป็นตำราจุลชีววิทยาเล่มแรกที่เน้นด้านพันธุศาสตร์ของเชื้อราเส้นสาย  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางด้านเชื้อราและพันธุศาสตร์ของเชื้อรา  เพื่อส่งเสริมการเรียนและการวิจัยที่มุ่งให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับการให้ชื่อพันธุศาสตร์ของเชื้อราเส้นสาย  ชีววิทยาของเชื้อราสายพันธุกรรมและกระบวนการพาราเซกชวลของเชื้อราเส้นสาย  รวมทั้งระบบการเข้ากันได้และไม่ได้ของเส้นใย  ตลอดจนระบบการเข้ากันได้และไม่ได้ของเพศในเชื้อราเส้นสาย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle