.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 281 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-12-8
เนื้อหาโดยย่อ

ตำรา หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี เล่มนี้  ครอบคลุมเนื้อหาของหลักการและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพน้ำต่างๆ  อันประกอบด้วย  ความขุ่น  ความนำไฟฟ้า  ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ (TDS)  ของแข็งทั้งหมด (TS)  ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  ตะกอนหนัก (SS)  ความเค็มของน้ำ  ความกระด้างของน้ำ  ดัชนีแลงจิลิเยร์  แอลคาลินิตี  ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)  ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD)  ความต้องการออกซิเจนของน้ำทิ้งโดยวิธีทางเคมี (COD)  และปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในสารอินทรีย์ (TOC)  ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน  และเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้สนใจในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle