.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
พันธุศาสตร์ประชากร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ประชากร
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 218 หน้า
ราคา 180 บาท ลด 20% เหลือ 144 บาท
ISBN 974-537-295-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ พันธุศาสตร์ประชากร เล่มนี้  มีเนื้อหาว่าด้วยความสมดุลของยีน  ทั้งที่ไม่ได้อยู่บนโครโมโซมเพศและอยู่บนโครโมโซมเพศในประชากรของสิ่งมีชีวิตที่เป็นดิพพลอยด์ หรือ โพลีพลอยด์  อันเป็นคุณสมบัติทางพันธุกรรมประจำประชากรนั้น ๆ  ความสมดุลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีพลังจากภายนอกอันได้แก่  การกลายพันธุ์  การคัดเลือก  การอพยพ  การที่ประชากรมีขนาดเล็ก  หรือ  หลาย ๆ พลังร่วมกัน  โดยใช้ตัวอย่างลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนน้อยคู่ (หรือที่นิยมเรียกว่า ลักษณะเชิงคุณภาพ)  หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงวิธีการวัดคุณสมบัติประจำประชากร  โดยใช้ลักษณะเชิงปริมาณที่สามารถอธิบายได้ด้วยพารามิเตอร์ทางสถิติ  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  วาเรียนซ์และโควาเรียนซ์  และพารามิเตอร์ทางพันธุศาสตร์
นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเครือญาติและระบบการผสมพันธุ์ที่มีผลต่อดัชนีเลือดชิดอีกด้วย  เนื้อหาของหนังสือพันธุศาสตร์ประชากร  เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  บัณฑิตศึกษา  และนักวิจัยที่สนใจด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์  วิวัฒนาการ  และความหลากหลายทางชีวภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle