.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 58 guests online
การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและการพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและการพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง
ผู้แต่ง ศ.ระพี สาคริก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 467 หน้า
ราคา 500 บาท
ISBN 974-537-339-7
เนื้อหาโดยย่อ

          เป็นหนังสือที่เขียนแบบที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เขียนเอง  โดยกล่าวถึงความเป็นมาของการปลูกกล้วยไม้  ตั้งแต่ในอดีต  ซึ่งกล้วยไม้เป็นต้นไม้สำหรับคนรวย  เพราะมีราคาแพง  ต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ  จากนั้นจึงได้มีการปลูกเป็นไม้ตัดดอก  การปลูกกล้วยไม้เป็นอาชีพได้ขยายตัวจนเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งในปัจจุบัน  กล้วยไม้สกุลหวายเป็นสกุลที่ใหญ่  และมีกระจายอยู่ในประเทศไทยมากมาย  ซึ่งช้างแดงได้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักในด้านการผลิตกล้วยไม้ที่ดีเด่น  และลูกผสมต่าง ๆ  โดยได้มีการผสมข้ามชนิดและสกุลด้วย  นอกจากพวกหวายแล้ว  กล้วยไม้แวนด้าก็มีบทบาทสำคัญสำหรับการปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าในประเทศไทย  และยังทำให้เกิดวงการต้นกล้วยไม้กระถาง  เช่นเดียวกับที่มีการใช้กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบจากป่า  เป็นไม้กระถางอย่างแพร่หลายในยุโรป
ในการพัฒนาการปลูกกล้วยไม้นั้น  นอกจากเรือนหรือสวนปลูกกล้วยไม้เป็นการค้า  ก็ยังมีการดำเนินงานในลักษณะรวมตัวกันของผู้ปลูกเป็นบริษัท  ได้มีการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขยายพันธุ์ให้ได้กล้วยไม้จำนวนมาก  โดยใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ทำให้ได้กล้วยไม้สำหรับปลูกจำนวนมาก  และมีการรับจ้างดำเนินการในลักษณะเพาะเมล็ดกล้วยไม้  และเลี้ยงต้นกล้วยไม้เล็ก ๆ เพื่อเป็นบริการอีกด้วย  นอกจากนั้น  ก็ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุม  การแสดงและการประกวดกล้วยไม้  การตลาด  ซึ่งผู้เขียนได้พยายามโยงเข้ากับการพัฒนาคน  ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการผลิตที่ยั่งยืน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle