.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 48 guests online
ถั่วเหลือง : พืชทองของไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ถั่วเหลือง : พืชทองของไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิพรรณ พุกภักดี
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 264 หน้า
ราคา 230 บาท ลด 20% เหลือ 184 บาท
ISBN 974-537-255-2
เนื้อหาโดยย่อ

“ถั่วเหลือง : พืชทองของไทย” เป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการของถั่วเหลืองอย่างครบถ้วน  ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ  หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของพืชชนิดนี้ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลก  พื้นที่ปลูกในทุกภาคของโลก  รวมทั้งในประเทศไทย  ความสำคัญของถั่วเหลืองต่อโภชนาการของมนุษย์  ตลอดจนการพัฒนาการของงานวิจัยถั่วเหลืองในประเทศไทย
เนื้อหาทางวิชาการในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยอนุกรมวิธาน  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการเจริญเติบโต  สรีรวิทยาของถั่วเหลืองในลักษณะต่าง ๆ  ตลอดจนพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง
ในแง่ของความรู้เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติ “ถั่วเหลือง : พืชทองของไทย”  ได้รวมการเขตกรรมของถั่วเหลืองอย่างละเอียด  เช่น  ระบบการปลูกพืช  การเตรียมดินและการปลูก  เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกและเก็บเกี่ยว  ความสำคัญของธาตุอาหารและน้ำ  วัชพืชและศัตรูพืชต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองสู่เกษตรกร  และสรุปเนื้อหาด้วยแนวคิดของการพัฒนาถั่วเหลือง จี เอ็ม โอ หรือ ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม  ข้อคิดที่สมควรจะนำมาใคร่ครวญในการพัฒนาถั่วเหลืองในอนาคต

 

bet365 uk online casino welcome bonus code ukonlinecasinobonus.co.uk bet365 uk online casino welcome bonus at first deposit


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle