.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 414 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-276-5
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือเล่มนี้มี 14 บท  ครอบคลุมสาระสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและพื้นฐานความรู้ทางนิเวศวิทยาสำหรับใช้ในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          หนังสือเล่มนี้นอกจากใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว  ยังสามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและวิชาในทำนองนี้แต่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ  ดังนั้นจึงสามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางแก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle