.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 96 guests online
การออกแบบทาง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกแบบทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 362 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-950-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการออกแบบทางเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ประกอบกับการค้นคว้าจากตำราและเอกสารที่เกี่ยวกับงานทางมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
-  การวิเคราะห์หาหน่วยแรงที่เกิดในทางลาดยาง และทางคอนกรีต
-  วิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของวัสดุในชั้นต่างๆ ของโครงสร้างทาง
-  การออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรีต
-  การออกแบบทางวิ่งในสนามบินทั้งทางลาดยางและทางคอนกรีต
-  สาเหตุการชำรุดของทาง
-  การเสริมซ่อมบำรุงทาง ฯลฯ
ผู้เขียนได้เรียบเรียงให้อ่านและเข้าใจโดยง่าย  สามารถนำไปใช้ประโยชน์อ้างอิงเพื่อการเรียนการสอนหรือการทำงานออกแบบของวิศวกรได้


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle