.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 54 guests online
การออกแบบทาง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกแบบทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 362 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-271-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการออกแบบทางเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ประกอบกับการค้นคว้าจากตำราและเอกสารที่เกี่ยวกับงานทาง  มีเนื้อหาครอบคลุมถึง
- การวิเคราะห์หาหน่วยแรงที่เกิดในทางลาดยาง และทางคอนกรีต
- วิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของวัสดุในชั้นต่าง ๆ ของโครงสร้างทาง
- การออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรีต
- การออกแบบทางวิ่งในสนามบินทั้งทางลาดยางและทางคอนกรีต
- สาเหตุการชำรุดของทาง
- การเสริมซ่อมบำรุงทาง ฯลฯ
ผู้เขียนได้เรียบเรียงให้อ่านและเข้าใจโดยง่าย  สามารถนำไปใช้ประโยชน์อ้างอิงเพื่อการเรียนการสอนหรือการทำงานออกแบบของวิศวกรได้


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle