.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
ปรับปรุงพันธุ์พืช : พื้นฐาน วิธีการ และแนวคิด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปรับปรุงพันธุ์พืช : พื้นฐาน วิธีการ และแนวคิด
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 237 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-285-4
เนื้อหาโดยย่อ

วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้  ต้องการให้เป็นตำราปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี  เป็นการให้พื้นฐานความรู้ด้านพันธุศาสตร์ที่จำเป็นจะต้องทราบ  เพื่อความเข้าใจในหลักการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยทั่วไป  วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่ให้ไว้  เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชใช้กันอยู่ทั่วไป  และได้มีการประยุกต์วิธีการบางอย่างเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  เนื้อหาในบางเรื่องอาจจะลงลึกในรายละเอียด  เพื่อให้เกิดแนวคิดในการศึกษาขั้นต่อไป  ดังนั้น  ในการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช  จึงจำเป็นต้องปรับเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับระดับของการศึกษา  ซึ่งอาจแตกต่างกันไป  อย่างไรก็ตาม  เนื้อหาที่บรรจุไว้นับว่าเป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่นิสิตนักศึกษาในวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชควรจะต้องทราบ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle