.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
กายวิภาคของพฤกษ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กายวิภาคของพฤกษ์
ผู้แต่ง รศ.เทียมใจ คมกฤส
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 308 หน้า
ราคา 210 บาท
ISBN 974-537-281-1
เนื้อหาโดยย่อ

          กายวิภาคของพฤกษ์  มีเนื้อหาสาระเน้นหนักเกี่ยวกับเนื้อเยื่อทุกชนิด  และส่วนต่าง ๆ ของพืช   โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่มีเมล็ด  คือ  พืชมีดอกและจิมโนสเปิร์ม  รวมทั้งพัฒนาการและวิวัฒนาการของเนื้อเยื่อและส่วนต่าง ๆ ของพืชบางชนิด
          หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เขียนที่เรียนรู้พฤกษศาสตร์เบื้องต้นมาแล้วสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับลักษณะภายในของพืช  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเมื่อศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์สาขาอื่น  เช่น  สรีรวิทยาของพืช  นิเวศวิทยาของพืช  เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle