.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
กฎหมายเกี่ยวกับยาและอาหารสัตว์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กฎหมายเกี่ยวกับยาและอาหารสัตว์
ผู้แต่ง รศ.น.สพ.พีระพล อยู่สวัสดิ์
ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 503 หน้า
ราคา 370 บาท ลด 20% เหลือ 296 บาท
ISBN 974-537-134-3
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ “กฎหมายเกี่ยวกับยาและอาหารสัตว์” เล่มนี้  นอกจากจะรวบรวมพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยา อาหารสัตว์ และการบำบัดโรคสัตว์ (การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์) แล้วก็ยังรวมพวกประกาศกระทรวงและกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และประกาศของกรมปศุสัตว์ที่ควรทราบเอาไว้ด้วย  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
หนังสือนี้จะให้ข้อมูลและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสัตวแพทย์โดยทั่วไปที่ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  สัตวแพทย์ที่ทำงานในโรงงานผลิตยา  โรงงานผลิตอาหารสัตว์  ร้านขายยา  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ตลอดจนสัตวแพทย์ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยาหรืออาหารสัตว์


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle