.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 12 guests online
การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 250 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-223-4
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือ “การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน” เล่มนี้  กล่าวถึงลักษณะ  หน้าที่  และความสำคัญของอาคารชลประทานทุกชนิด  รวมทั้งอาคารหัวงาน (เขื่อนระบายน้ำและฝาย)  อาคารประกอบ (ประตูระบายทราย บันไดปลา ทางซุง ประตูระบายปากคลองสายใหญ่ บานระบายประตูเรือสัญจร)  อาคารส่งน้ำ (รางน้ำ ท่อเชื่อม ท่อลอด อาคารน้ำตก)  และอาคารควบคุมน้ำชลประทาน (ประตูระบายต่าง ๆ และท่อส่งน้ำเข้านา)  วิธีการเลือกใช้อาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ และการกำหนดที่ตั้งของอาคารชลประทานเหล่านั้น  การคำนวณความต้องการน้ำชลประทาน  ตลอดจนวิธีการวางแนวและออกแบบคลองส่งน้ำอย่างละเอียด


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle