.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 320 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-254-4
เนื้อหาโดยย่อ

          การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช  เป็นตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับพื้นฐานเซลล์  กระบวนการกำเนิดโครงสร้างและพัฒนาการของพืชที่เกิดขึ้น  ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ  รวมทั้งพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม  โดยได้รวบรวมความรู้จากการค้นคว้าและประสบการณ์สอนและการวิจัยมาเรียบเรียงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น  สำหรับเป็นพื้นฐานในการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยด้านพัฒนาการของพืชต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle