.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน
ผู้แต่ง หิรัญ หิรัญประดิษฐ์
สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
กรมวิชาการเกษตร
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 206 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-174-2
เนื้อหาโดยย่อ

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน เป็นตำราวิชาการผลิตทุเรียนเล่มแรกที่เขียนจากประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านทุเรียน  โดยใช้ทฤษฎี  แนวคิด  และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวพืช  สารที่ใช้  สิ่งแวดล้อม  และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช  สาร  สิ่งแวดล้อม  เป็นแนวทางในการทำการวิจัยแล้วนำข้อมูลวิจัยด้านต่าง ๆ มาสร้างเป็นเทคโนโลยีครบวงจร (Package of Technology)  แล้วนำไปทำการทดสอบในสภาพการผลิตจริง  เพื่อเก็บข้อมูลและวิธีแก้ไขปัจจัยแปรปรวนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูการผลิต  จากนั้นทำการทดสอบซ้ำ  จนได้เทคโนโลยีการผลิตครบวงจรที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำไปปรับใช้กับสภาพพื้นที่การผลิตของตนเองได้  เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนเล่มนี้  จึงเป็นทั้งตำราวิชาการและคู่มือการผลิตที่ประกอบด้วย  ทฤษฎี  แนวคิด  ข้อมูลจากการวิจัยและทดสอบ  แนวทางปฏิบัติ  การจัดการและแนวทางแก้ไขปัญหาปัจจัยแทรกซ้อนในการผลิตทุเรียนอย่างเป็นขั้นตอน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle