.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
พันธุศาสตร์ของเซลล์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ของเซลล์
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรา คัมภิรานนท์
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 308 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-126-2
เนื้อหาโดยย่อ

พันธุศาสตร์ของเซลล์
• โครงสร้าง  หน้าที่  และสรีรวิทยาของโครโมโซม
• บทบาทสำคัญของโครโมโซมต่อกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
• การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมกับผลที่เกิดขึ้นกับฟีโนโทป์
• ความสำคัญของโครงการจึโนมมนุษย์และการทำแผนที่ของยีนบนโครโมโซม
• การเปลี่ยนแปลงยีนบนโครโมโซมโดยวิธีทาง “พันธุวิศวกรรม” ทางเลือกใหม่ของการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
• เทคนิคทางไซโตจินิติก  เพื่อตรวจโครโมโซม  หลากหลายทั้งวิธีและตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต
• การตรวจวิเคราะห์ไซโตจินิติกเพื่อศึกษาความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle