.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
การบัญชีต้นทุน หลักการและการประยุกต์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การบัญชีต้นทุน หลักการและการประยุกต์
ผู้แต่ง ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 613 หน้า
ราคา 390 บาท
ISBN 978-616-556-086-3
เนื้อหาโดยย่อ

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์  การค้าเสรี  และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงและขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก  ธุรกิจของไทยกำลังพยายามปรับตัวอย่างหนักเพื่อตอบรับกับสภาวะวิกฤตินี้  โดยหันมาพัฒนาองค์การทางด้านทรัพยากรมนุษย์  เทคโนโลยี  มาตรฐานคุณภาพระดับสากล  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์ขององค์การมีศักยภาพทางด้านคุณภาพ  ต้นทุนและราคา  มากพอที่จะต้องเผชิญการแข่งขันกับต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันในประเทศ  รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของไทยที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
ปัจจัยทางด้านต้นทุนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะบ่งบอกศักยภาพองค์การ  ดังนั้นในขั้นต้น  องค์การต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบระบบบัญชีต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะสะท้อนข้อมูลต้นทุนที่มีความถูกต้อง  ตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายวัตถุประสงค์  ช่วยเสริมให้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้องค์การมีศักยภาพในการแข่งขัน  มีกำไรที่มีเสถียรภาพ  ตลอดจนความยั่งยืนในการประกอบการและขยายธุรกิจในอนาคต


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle