.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 33 guests online
วิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อน เพื่อการออกแบบและบำรุงรักษา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อน เพื่อการออกแบบและบำรุงรักษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 382 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-087-0
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อนที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบและบำรุงรักษาเขื่อน  เนื้อหาประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบเขื่อน  พฤติกรรมและสาเหตุการพิบัติของเขื่อน  กรณีศึกษาการพิบัติที่สำคัญของเขื่อนประเภทต่าง ๆ  ทฤษฎีการออกแบบที่สัมพันธ์กับความปลอดภัยเขื่อน  วิธีการจัดลำดับการบำรุงรักษาเขื่อน  หลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเขื่อน  การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน  การตรวจสอบด้วยสายตาและหลักการประเมินความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรม  แผนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเขื่อนในสภาวะปกติและสภาวะไม่ปกติ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle